Plaza Camichines
Kiosko k-7
Tels: 3600 0186, 36000314